De opleiding NTA 8025 is van levensbelang

De opleiding NTA 8025 is van levensbelang

Slecht geschoold personeel is levensgevaarlijk

Iedere woning in ons land is voorzien van een elektrische en gas installatie; de opleiding NTA 8025 voorziet in personeel wat is geschoold op het gebied van de keuring en het onderhoud van deze installaties. Het groeiende aantal koolmonoxide vergiftigingen in ons land geeft aan dat dit iets is wat nog niet in elk huis goed geregeld is. Onderhoudsbedrijven hebben dan ook lang niet altijd de beschikking over goed geschoold personeel op dit gebied. Een slechte zaak want een installatie die niet goed onderhouden is en gekeurd wordt is levensgevaarlijk.

Keuring en onderhoud van installaties

Als inspecteur van installaties bij woningen krijg je te maken met zaken als de achtergrond maar ook de inbedding en context van technieken die betrekking hebben op de installatie. Je krijgt te maken met gasinstallaties, maar ook de elektrische installatie en de water- en sanitaire installatie komen aan bod. Deze installaties moeten goed worden onderhouden willen ze een bewezen resultaat leveren; daarnaast staat de techniek niet stil.

Veranderingen op de markt

De gasinstallatie en elektrische installatie zoals we die jarenlang kenden heeft zijn langste tijd gehad. Tegenwoordig zijn er enorm veel veranderingen gaande. Inspecteurs die nog van de oude stempel zijn en elektrische installaties op grijze stroom en installaties op aardgas controleerden krijgen te maken met een aanvulling hierop. Groene stroom in de vorm van zonnepanelen en gassubstituten in de vorm van een warmtepomp zorgen ervoor dat de markt volop aan het veranderen is. Het geschoolde personeel van bedrijven moet dan ook geregeld een herscholing volgen om op de hoogte te blijven van de techniek. Deze opleiding mag dan geen verplichting zijn; het zorgt wel voor een groot deel van de continu├»teit van je bedrijf. De consument van de toekomst vraagt om kennis van moderne techniek.…